Kontakt oss

Ring eller send e-post:

Maritim Forsikring AS
Postboks 1962 Vika
0125 OSLO

Tlf.: 99462220
E-post: post@maritimforsikring.no

Daglig leder:

Daglig leder :  Stein V. Svendsen Stein V. Svendsen

Skadetelefon 24 timer

Skadekontakt:

------------------------------------------

Maritim Forsikring AS (09 - 17)

Tel 99462220

------------------------------------------

Tel 46898860  (24 timer) 

e-post: post@bclaims.no